Category Archives: Научни

КУЛТУРАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РАДВАМЕ НА ЖИВОТА

Доц. д-р Румен Бостанджиев БСУ Резюме: Статията разглежда способността за преживяване на радост от живота като едно от върховите постижения на световната култура. Субективните предпоставки за постигане на жизнерадостна нагласа се осмислят в светлината на теорията за „потока“ и разбирането за осъзнато присъствие н момента (mindfulness). Акцентира се върху изграждането на проактивната жизнерадостна нагласа у […]

Интимни отношения и културна идентичност

доц. д-р Румен Тодоров Бостанджиев Бургаски свободен университет – Център по хуманитарни науки Анотация Разработката е фокусирана върху специфичните особености на българският семеен модел, изграждан в течение на вековната ни история. Подчертават се неговите особености – интегративност, балансираност и иновативносто, обусловени от кръстопътното ни място между различни империи и цивилизации, които не са отнели националното […]

Интегриране на консулативната компетентност в медицинската помощ при сексуални проблеми

Интегриране на консулативната компетентност в медицинската помощ при сексуални проблеми