Category Archives: Научно-популярни

За любовта, брака и семейството

Говори се, че за нас, българите, семейството е нещо свято – ценност, която поставяме над всички останали. Ако парафразираме обаче поговорката „Домът е там, където е сърцето ми“, колко от нас с ръка на сърцето си биха казали, че то е там, където е тяхното семейство? По традиция ние свързваме семейството с брака. Църквата ни […]

За мерака и мераклиите

В прекия смисъл на думата меракът крепи този свят.  Позволява му да пребъде във времето.  Дава му колорит и смисъл. Чрез мерака усещаме, че сме истински живи.  Той ни свързва за нов живот и нов смисъл в живота. Говоря за този нашенски мерак, добронамерено закачлив и ненатрапчив, който е в основата на автентичната ни балканска виталност.  Той не блести с изтънчената изящност на аристократичната традиция, но затова пък е освободен от деформиращите  белези на религиозния фанатизъм и свръх дисциплинираността на други по-култивирани народи.