Tag Archives: семейна традиция

Интимни отношения и културна идентичност

доц. д-р Румен Тодоров Бостанджиев Бургаски свободен университет – Център по хуманитарни науки Анотация Разработката е фокусирана върху специфичните особености на българският семеен модел, изграждан в течение на вековната ни история. Подчертават се неговите особености – интегративност, балансираност и иновативносто, обусловени от кръстопътното ни място между различни империи и цивилизации, които не са отнели националното […]