I agree with Terms and Conditions and I've read
and agree Privacy Policy.

Schedule a Visit

Nulla vehicula fermentum nulla, a lobortis nisl vestibulum vel. Phasellus eget velit at.

Call us:
1-800-123-4567

Send an email:
monica.wayne@example.com

Kay Soames (MERYL STREEP) and Arnold Soames (TOMMY LEE JONES) in Columbia Pictures' HOPE SPRINGS.

Вашият проблем

 Първото условие за ефективно справяне с даден проблем е изясняването на неговия характер, както и на конкретните причини и механизми, които го предизвикват. Често медицината и психотерапията предлагат различни дефиниции и решения за едни и същи проблемни ситуации. Медиците са склонни да търсят и виждат единствено “органиката” – болестните отклонения в различните телесни функции, докато психолозите се фокусират предимно върху преживяванията и отношенията.

В съвременната наука за човека – междуличностната невро-биология, телесните процеси се разглеждат в неразривната им връзка с индивидуалните преживявания и междуличностните отношения. Тази постановка няма разумна алтернатива в областта на сексуалността и еротичното взаимодействие, тъй като в него тясно са вплетени еротичните ни чувства, възникващи при взаимодействието ни със сексуалния партньор и начина, по който тялото ни реагира на еротичната ситуация.

Ако все още се колебаете към какъв специалист да се обърнете за консултация по повод на сексуалния Ви проблем – лекар или психотерапевт, то срещата Ви с мен до голяма степен би обезсмислила тази дилема.

Аз съм лекар, специализирал  областта на сексуалната медицина и поради това спокойно бихме могли да обсъждаме всички въпроси, свързани със сексуалното Ви здраве. Няма никакви проблеми, при необходимост да извършим специализирани медицински изследвания и консултации с колегите от Българската асоциация по сексуална медицина, която създадохме през 2006 година. Основното предимство на медицинската квалификация е възможността във всеки конкретен случай да се ползва подкрепата на широка гама от мощни съвременни медикаменти. Те съществено подкрепят преодоляването на сексуалните проблеми, без да е нужно да се приимат продължително време.

Медицинският подход обаче не дава възможност достатъчно добре да се изяснят и повлияят индивидуално психологичните и междуличностните аспекти на сексуалния проблем. Най-адекватният подход в тази връзка е този на индивидуалната, двойковата и фамилната психотерапия. Аз съм лицензиран психотерапевт, вписан в регистъра на Българската асоциация по психотерапия и Регистъра на Дружеството на психолозите в България. Квалификацията и опита ми в индивидуалната и двойковата психотерапия позволяват да не се ограничаваме единствено върху индивидуалната история, а да търсим решението на проблемните ситуации съвместно със сексуалния партньор. Затова участието и на двамата партньори в сексологичната консултация принципно дава по-добри резултати.

За разлика от много български колеги психотерапевти, които се идентифицират изключително през специфичната школа, в която са обучавани (психоанализа, когнитивно-поведенческа терапия и др.), аз определям психотерапевтичната си идентичност като интегративна.Обучението ми в няколко психотерапевтични програми ме е убедило, че всяка има свои предимства и ограничения. Терапевтичният ми опит, вече повече от тридесет години, ясно показва, че творческото съчетаване на елементи от богатата психотерапевтична палитра, дава по-добри резултати от каноничното следване на догмата. Не случайно, повече от 80% от психотерапевтите по света днес се определят като “интегративисти”.

Независимо как ще бъде формулиран Вашият проблем и каква подкрепа аз бих могъл да Ви предоставя, основна роля за постигане на желания резултат има индивидуалната мотивация и готовността човек сам да се ангажира с промяната в живота си.