Професионален опит

  • Завърших Медицинска академия – София през 1983г.

  • След кратък психиатричен стаж в Психодиспансера в гр. Благоевград, спечелих аспирантура и 15 години работих като терапевт и университетски преподавател в Сектора по сексология към Медицинска академия – София

  • След закриването на Сектора през 1999г. шест години бях фамилен и групов психотерапевт в Дневния център на Психиатричната клиника на УМБАЛ „Александровска“.

  • От 2006г. съм доцент към Центъра за хуманитарни науки на Бургаския свободен университет, където преподавам в Програмата по психология, Програмата по социални дейности и Програмата по начална и предучилищна педагогика.

 • Гост преподавател съм и към Медицинския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, както и към Медицинския факултет на Тракийския университет в Стара Загора, Медицинския колеж в Стара Загора и НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“

Следдипломна квалификация

 • Призната специалност по психиатрия (1997г.)

 • Завършена програма по личностно центриран подход на Американската психологична асоциация, проведена в периода 1990г. – 1994г. в Братислава.

 • Завършена програма за психодрама терапевт и психодрама водещ на Морено института в гр. Юберлинген (Германия) през периода 1990г. – 1998г.

 • Специализация по сексология и сексуално здраве в Нидерландия и Белгия (1993г.)

 • Завършена Първа международна академия по сексуална медицина през 2007г. в Оксфорд и през 2008г. в Лисабон и Рим.

 •  

Публикации и други професионални изяви

 • Шест монографии

 • Десетки научни и научно популярни статии

 • Участие в авторския колектив на учебника по „Биология и здравно образование“ за учениците от 8 – 9 клас, както и в авторския колектив на учебника по Психиатрия за студентите по медицина

 • Участие в десетки телевизионни и радио предавания, включително и в предаването „Лексикон“ и „Дневникът“ на БНТ.

 • Участие в екипа разработили и осъществили програмите за сексуално и здравно образование „В света на интимното“ (1987г.) и „Азбука за теб и мен“ (2000г. – 2010г.)

 • Участие в културно-образователните инициативи „Свободата да бъдеш“ и „Горичка“.

 • Участие в европейския научно -изследователски проект COST (2004 – 2006)

Членство в професионални организации

 • Българска асоциация по психотерапия (вписан в регистъра на правоспособнит психотерапевти)

 • Дружество на психолозите в България (вписан в регистъра на правоспособните психотерапевти)

 • Българска асоциация по сексуална медицина (съосновател)

 • Българска асоциация по фамилна терапия

 • 3. International Society for Sexual Medicine

Терапевтична практика в частен институт „Интеракт“ – София

Тел: 0888 92 43 69

E-mail bostandjiev@bfu.bg