Сексологията е световно утвърдена наука с над сто годишна традиция. В България първият сексологичен кабинет, прераснал в Сектор по сексология към Медицинска академия – София, бе създаден от проф. д-р Тодор Бостанджиев през 1963г. и просъществува до 1999г.

За разлика от Сексуалната медицина, която се занимава с био-медицинските аспекти на човешката сексуалност, Сексологията е интердисциплинарна научно-приложна област, изследваща здравните, психологичните, образователните, културните и социалните измерения на сексуалността.

Най-честите проблеми, с които се сблъсквам в терапевтичната си сексологична практика са:

  • Проблеми с ерекцията (затруднена, непълна, нестабилна ерекция).
  • Нарушен контрол върху еякулацията (преждевременна или блокирана еякулация)
  • Проблеми със сексуалното желание (при мъжа и при жената)
  • Проблеми със сексуалната възбуда при жената (нарушена лубрикация, болки при сексуален контакт)
  • Вагинизъм (невъзможност да се осъществи сексуален контакт поради спазъм на мускулите на тазовото дъно)
  • Проблеми, свързани с половата идентичност и сексуалната ориентация
  • Проблеми в сексуалните взаимоотношения в двойката

Обикновено тези проблеми засягат не само отделната личност, но и двойката. Това е причината най-добри резултати да се постигат когато в терапевтичния процес се включат и двамата партньори.

Специфично за сексуалните проблеми е тясното преплитане на био-медицинските с психологичните и междуличностните фактори в тяхното възникване и развитие. Затова използваните медикаменти имат много по-добър и дълготраен ефект, когато се прилагат в контекста на системен психотерапевтичен подход, който фокусира вниманието както върху преживяванията и поведението на всеки от двамата, така и върху специфичните моменти в тяхното взаимодействие.