Съвременното сексуално образование би могло да се определи като подготовка на подрастващите за осъзнати партньорски отношения, семеен живот и родителство.

Пълноценният личен живот и междуличностни отношения изискват специфична партньорска компетентност. Тя включва както емоционална компетентност, свързана с познаването на собствените преживявания и умението ни да ги използваме като „емоционална навигация“, така и социалната компетентност, определяща способността ни да се свързваме и общуваме с хората около нас.

Интимното партньорство е фактор с огромно значение за здравето, благополучието и личностно развитие. В начина си на свързване и общуване ние следваме модела, възприет от родителите и културната среда, но и имаме шанса да преосмислим този опит, да го променим и надградим, внасяйки творчески си принос.

Изкуството на общуването се учи цял живот, но в младежката възраст човек има особена нужда от целенасочена, научно аргументирана подкрепа. Терапевтичната ми практика непрекъснато потвърждава каква огромна част от проблемите, с които идват моите пациенти биха могли да не се случват, ако те бяха по-образовани и компетентни в междуличностните си отношения. Затова повече от тридесет години аз участвам в разработването и провеждането на здравно-образователни инициативи в областта на сексуалното образование.

През 1987 г. разработихме и осъществихме първата системна програма за сексуално образование в нашето училище – „В света на интимното“ заедно с психолога Панайот Рандев и д-р Елена Кабакчиева.

В началото на този век, заедно с екип от училищни психолози под ръководството на Анина Чилева разработихме програмата „Азбука за теб и мен“, по която в течение на десетина години подготвяхме стотици учители из цялата страна.

През 2010 и 2017 година, като участник в екипа, написал учебника по „Биология и здравно образование“ на издателство „Просвета“, включих няколко теми, свързани със сексуалното развитие и сексуалното поведение, които залегнаха в учебната програма, утвърдена от МОН. През последните години във връзка с тези теми, както и в рамките на други образователни проекти участвам активно в провеждането на различни тренинги, подготвящи педагогически кадри и кадри от сферата на социалните дейности по въпросите на младежката сексуалност и сексуалните проблеми на младежите в неравностойно положение.

В този сайт ще откриете актуална информация за последните актуални инициативи в тази област, които предлагаме.