Tag Archives: култура

КУЛТУРАТА КАТО ВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ РАДВАМЕ НА ЖИВОТА

Доц. д-р Румен Бостанджиев БСУ Резюме: Статията разглежда способността за преживяване на радост от живота като едно от върховите постижения на световната култура. Субективните предпоставки за постигане на жизнерадостна нагласа се осмислят в светлината на теорията за „потока“ и разбирането за осъзнато присъствие н момента (mindfulness). Акцентира се върху изграждането на проактивната жизнерадостна нагласа у […]