Tag Archives: професионална изява

ПРОФЕСИОНАЛНАТА ИЗЯВА В ЖИВОТА НА МЪЖА

Според една от най-популярните теории, обясняващи взаимоотношенията в интимната двойка и семейството, решаващи за благополучието на тези общности са съизмеримите инвестиции и приноси, които страните правят в тях. Традиционно жената е по-ангажирана с грижата и отглеждането на потомството, докато от мъжа се очаква да бъде финансовата опора на семеството, защитникът и покровителят на майката и […]